Gerçek AB Krizi Çözümleri, Sahte Olanlardan Nasıl Ayırt Edilebilir?

Gerçek AB Krizi Çözümleri, Sahte Olanlardan Nasıl Ayırt Edilebilir?

Kısa vadeli yatıştırıcı tedbirlere karşılık AB için hangi çözümler gerçekten yardımcı olabilir? Aşağıda gerçek ve sahte çözümleri birbirinden ayırt eden beş kriteri bulabilirsiniz. Bu çözüm önerileri, aşağıdaki durumlardan en az birkaçının üzerine gitmediği sürece, bunların AB ve küresel piyasalar üzerindeki etkisi en iyi şartlarda sınırlı ve geçici olacaktır.

Avrupa Bölgesi bütçeleri üzerinde merkezi kontrol ihtiyacı

AB’yi borçları ödeyebilir duruma getirecek sağlam bir bütçe yönetimi yasası çıkarabilmek için AB’nin tamamen güçlendirilmiş bir merkez bankası ile iyi yönetilen bir Avrupa Birleşik Devletleri şekline girmesi gerekmekte, sorumlu ekonomi yönetimini uygulamaya koymak ve yürütmek için yasalara ve kanunlara ihtiyacı olmaktadır.

Söz konusu merkezileştirmeye olanak sağlayan bağımsızlıklardan feragat etme ihtiyacı

“Avrupa Birleşik Devletleri” olabilmek için, uzun ve zaferlerle dolu tarihe sahip ve ekonomi yönetimi hakkında nispeten farklı davranışlara sahip 17 üye ülke, para politikaları üzerindeki kontrolünü, her ne kadar tüm üyelerin güveni olmasa da merkezi bir örgüte bırakmalıdır. Bu da gerçek anlamda bağımsızlığın ve ülkenin kaderi üzerindeki kontrolün feragat edilmesi ya da en azından Amerika eyaletlerinde olduğu gibi bir düzeye indirilmesi anlamı taşımaktadır. Dengeler güçlü bir şekilde gösteriyor ki bunu yapabilmek için az miktarda gerçek bir niyet vardır. Almanlar ve diğer kuzey fon ülkeleri, Güney Avrupa ülkelerinin disiplinsiz ekonomi politikalarını ve enflasyonu istemeyeceklerdir, aynı şekilde GIIPS ülkeleri de bütçe harcamaları, vergiler ve sosyal yardımlar ile ilgili konularda kuzeylilerin disiplin zihniyetine hazır ya da sahip değillerdir.

Anlaşmazlıkları çözümlemek için zaman ihtiyacı

Yunanistan, bir sonraki kurtarma paketi yardım dilimini alabilmesi için gerekli pek çok şartı sağlayamaması gözönüne alındığında AB’nin Yunanistan’ın temerrüte düşmemesi için birkaç haftası vardı. İspanya ve İtalya’nın borçlanma maliyetlerinin sürdülebilir olmayan düzeylere ulaşması düşünüldüğünde, Yunanistan’ın temerrüte düşmesi ile beraber tüm Avrupa üzerinde bir banka temerrüt dalgası oluştuğunda bu iki ülkenin temerrütten kaçabilmesini görmek zor olacaktır.

Avrupa Birleşik Devletleri oluşturulurken gereken ara çözüm ihtiyacı

Zamanın kısıtlı olmasıyla ilgili tek çözüm yolu, 5-15 yıl için gereken yeni ve büyük bir geçici fonlama kaynağı, bunun yaratacağı faydalar, borç affı ve varlık satışları. Buna karşılık ülkelere daha fazla borç yaratabilecek çözümlere aldırış edilmemesi, mevcut borç yükünün ödenememesine yol açıyor. Bu durum çok fazla olmasa da biraz zaman kazandırabilir.

Birlikteliği, gidişatı ve niyeti gösterme ihtiyacı

Avrupa Birleşik Devletleri’ni oluşturmak için AB, dünya ülkelerine, önümüzdeki on yılı düzeltmek için gereken trilyonları borç almayı, hibe etmeyi ya da basımına izin verilmesini talep etmelidir. AB, bir plan dahilinde birleşmiş olduğunu göstererek hareket etmelidir ve Avrupa Birleşik Devletleri’ni işler kılması için gerekli tüm detayları organize ederken GIIPS ve diğer ülkeleri borç ödeyebilir durumda tutacak 5-15 yıllık fonlamaya ihtiyacı vardır.

En Son Haberler

28 Ağustos Global Pazar Yorumu

28 Ağustos Global Pazar Yorumu

Global Pazar Yorumları 24opiton Tarafından Sapla...

24 Ağustos Global Pazar Yorumu

24 Ağustos Global Pazar Yorumu

Global Pazar Yorumları 24opiton Tarafından Sapla...